≤ HOME

Skarb Narodowy RP

ppłk., hm. Zygmunt Szadkowski

 • Powód powstania Skarbu Narodowego

  Rok 1945 był tragiczny dla wszystkich, którzy liczyli na powrót do wolnej Polski. W wyniku cofnięcia uznania rządowi polskiemu przez dotychczasowych sojuszników i przekazania przez aliantów złota Banku Polskiego do kraju, rząd RP został pozbawiony środków na kontynuowanie akcji niepodległościowej.

  Aby temu zaradzić, ówczesny prezydent August Zaleski zadecydował w 1949 r. o utworzeniu Funduszu Narodowego, opartego na dobrowolnych świadczeniach Polaków w wolnym świecie.

   

  Dekret Prezydenta RP z 14 października 1949 r. stanowił:

  „Tworzy się Skarb Narodowy w celu zapewnienia władzom Rzeczypospolitej niezbędnych środków materialnych na prowadzenie niezależnej akcji zmierzającej do odzyskania niepodległości Państwa Polskiego”.

  Na podstawie ww. dekretu Rada Narodowa RP wybrała 12 członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego, należących do różnych organizacji politycznych.

  Prezesem Głównej Komisji Skarbu został generał Władysław Anders, który wyjaśnił potrzebę istnienia finansowego zaplecza:

  „Zostaliśmy na obczyźnie, by o Polskę walczyć i do niej wrócić. Wojna dla nas się nie skończyła. Dla nas, Polaków, jest to ten sam konflikt z września 1939 r., spowodowany najazdem Niemców i Rosji na Polskę. To wojna o ciało i duszę narodu. Musimy stać na straży honoru i interesów ojczyzny oraz głosić prawdę o Polsce, przeciwstawiając się fałszom, szerzonym na świecie przez komunistów. Walka o niepodległość wymaga zasobów pieniężnych. Szukać ich trzeba przede wszystkim we własnych szeregach”.

 • Cegiełki na Skarb Narodowy

  Dowodem wpłaty na Skarb Narodowy była tzw. cegiełka. Było honorem nosić symbol cegiełki przypięty do ubrania. „Niech znaczek Skarbu Narodowego, przypinany w czasie uroczystości narodowych czy w kościele, świadczy o naszym patriotyzmie”.

  W okresie podziału emigracji polskiej Skarbem Narodowym dysponowała Rada Trzech.

  Zygmunt Szadkowski wszedł do Komisji Skarbu Narodowego w 1949 r.

  Skarb Narodowy uważano za świetną szkołę działania społecznego. W 1951 r. na Skarb wpłynęło 23 000 funtów.

  12 lipca 1977 r. Zygmunt Szadkowski został dokooptowany do Głównej Komisji Skarbu. Od tego czasu był do niej powoływany w każdej następnej kadencji.

 • Cegiełki na Skarb Na co wydawano pieniądze

  Fundusze Skarbu Narodowego służyły utrzymaniu niezależnego ośrodka polityki polskiej, służącego wyłącznie polskiej racji stanu. Jak podkreślił w swym wystąpieniu Zygmunt Szadkowski:

  „W pracy niepodległościowej korzystaliśmy wyłącznie ze środków polskich, zbieranych przez Skarb Narodowy. Nie mamy w swoim posiadaniu żadnych obcych pieniędzy. Wychodziliśmy bowiem z założenia, że każde przyjęcie jakichkolwiek obcych pieniędzy, nawet od przyjaciół, mogłoby rzucać cień na swobodę wyrażania naszych poglądów, wynikających ze zobowiązań w stosunku do kraju rodzinnego. Byśmy nie byli podejrzani o to, że jakieś uboczne względy mogą na nas wpływać”.

  Rząd i Skarb Narodowy popierały działalność ośrodków polonijnych i grup dysydenckich w kraju. Tworzyły fundusze na organizację polskich placówek naukowych i kulturalnych, m.in. w 1978 r. powstał Fundusz Obrony Wolności Słowa i Praw Ludzkich w Polsce, a w 1980 r. Fundusz Pomocy Krajowi. Prowadzono także akcję wydawniczą, publikując opracowania naukowe i utwory beletrystyczne autorów emigracyjnych i krajowych.

  Zygmunt Szadkowski został odznaczony Złotym Medalem Skarbu Narodowego RP „w uznaniu szczególnych zasług w zakresie prac i świadczeń na rzecz Skarbu Narodowego RP”. Medal otrzymał dwukrotnie – w latach 1974 i 1984.