≤ HOME

Lista odznaczeń

ppłk, hm. Zygmunt Szadkowski

 • Odznaczenia

  Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski – „za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej na stanowisku Przewodniczącego Rady Narodowej” – 31 stycznia 1990 r.

  Krzyż Komandorski Polonia Restituta – „w uznaniu zasług na rzecz sprawy polskiej na odcinku pracy w SPK i na odcinku pracy harcerskiej. Na uznanie zasługuje także praca polityczna w Radzie Narodowej, w Radzie Jedności Narodowej i Komisji Tymczasowej” – 15 stycznia 1974 r.

  Krzyż Oficerski Polonia Restituta – „w uznaniu zasług za wieloletnią pracę na stanowisku Przewodniczącego ZHP. Na uznanie zasługuje również wybitna działalność w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów”. Nadany przez Radę Trzech – 27 lutego 1969 r.

  Krzyż Walecznych  – 25 lutego 1948 r.

  Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami – 15 sierpnia 1962 r.

  Srebrny Krzyż Zasługi – za zasługi w wychowaniu młodzieży – 1939 r.

  Krzyż Armii Krajowej – za pracę emisariusza-kuriera Związku Walki Zbrojnej z Paryża do Rumunii, Baza w Bukareszcie – przerzuty do kraju
  – 2 maja 1968 r.

  Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – w uznaniu zasług dla sprawy udokumentowania i zachowania miejsc pamięci narodowej – 23 lutego 1994 r.

  Medal Wojska (nadawany trzykrotnie) – 15 października 1946 r.

  The War Star Medal 1939–1945 – 4 stycznia 1947 r.

  Africa Star – 22 marca 1946 r.

  Italy Star – 22 marca 1946 r.

  The War Star (1939–1945)

  Jugosłowiański Krzyż Pamiątkowy za Wojnę 1941–1945 – za odwagę w walce o wolność swego narodu, nadany przez Króla Jugosławii Piotra II – 1967 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Federacja Światowa – Dyplom Odznaki Honorowej w uznaniu zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia – 15 sierpnia 1960 r.

  Koło Oddziałowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr 106 Żandarmerii – Honorowa Odznaka Żandarmerii – 20 kwietnia 1969 r.

  Komitet Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Lotników Polskich – w uznaniu zasług dla stowarzyszenia – 24 czerwca 1970 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Belgii – Krzyż Kombatancki – w uznaniu wybitnych zasług oddanych stowarzyszeniu – 3 maja 1973 r.

  Związek Inwalidów Wojennych PSZ – Złota Odznaka Honorowa – w uznaniu zasług położonych dla inwalidów polskich – 15 stycznia 1976 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie – Złoty Krzyż Kombatancki – 15 sierpnia 1976 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Argentynie oraz Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Śmierci Gen. Teofila Iwanowskiego – Medal Pamiątkowy z tej okazji – 24 września 1974 r.

  Komisja Pamiątkowego Krzyża 5. Kresowej Dywizji Piechoty – Krzyż w uznaniu niezłomnej wierności rycerskiemu hasłu: Bóg, Honor, Ojczyzna – 1 stycznia 1977 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Wielka Brytania – Kombatancki Krzyż Zasługi w uznaniu wybitnych zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia – 15 sierpnia 1977 r.

  The Anglo Polish Society (Established in 1832 as the Literary Association of the Friends of Poland) – Diploma Award of the Society be presented to Z.S for outstanding dedication and service in the furtherance and development of good relations between the British and Polish communities within the United Kingdom and the British Commonwelth – 16 września 1979 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Argentynie – Jubileuszowy Krzyż Kombatancki 1930–1980 w uznaniu zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia – 8 listopada 1980 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii – Krzyż Kombatancki w uznaniu wybitnych zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia – 1 września 1983 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii – Złoty Krzyż Kombatancki w uznaniu wybitnych zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia – 1 września 1986 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło nr 1 w Sydney – Członkostwo Honorowe SPK Koła nr 1 w Sydney – 22 sierpnia 1987 r.

  Związek Polskich Spadochroniarzy – Złota Odznaka Związku Polskich Spadochroniarzy w uznaniu zasług dla związku – 2 sierpnia 1988 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych – Złoty Krzyż Polski Walczącej – w uznaniu zasług dla realizacji celów SPK – 28 sierpnia 1988 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych – Gwiaździsty Krzyż Polski Walczącej – w uznaniu zasług dla Niepodległości Polski – 17 września 1990 r.

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Wielka Brytania – po raz drugi Kombatancki Krzyż Zasługi – w uznaniu wybitnych zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia – 15 sierpnia 1993 r.

  Fundacja „Straż Mogił Polskich Bohaterów” – Srebrny Medal Zasługi za ratowanie zabytków kultury materialnej na Kresach Wschodnich, dokumentowanie i upowszechnianie Martyrologii Narodu Polskiego w wyniku agresji sowieckiej po 17 września 1939 r. oraz za pomoc udzielaną Polakom zamieszkałym w byłym Związku Sowieckim – 17 września 1993 r.