≤ HOME

Inne organizacje społeczne

ppłk, hm. Zygmunt Szadkowski

 • Działalność w organizacjach społecznych

  Zjednoczenie Polskie powstało w 1946 r. Głównym jego celem było reprezentowanie interesów polskiej emigracji wobec władz brytyjskich. Obecne zadania organizacji to również promocja polskiej historii, kultury i tradycji w środowiskach brytyjskich.

  Zarząd Główny Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w 1953 r. – Zygmunt Szadkowski był jego członkiem.

  Polska Macierz Szkolna, powstała w okresie zaborów z inicjatywy Józefa Świątkowskiego. Pierwszym jej prezesem był Henryk Sienkiewicz. Celem organizacji było krzewienie oświaty i kultury polskiej. Po reaktywacji w 1953 r. przewodniczącym Rady PMS został gen. Władysław Anders. Macierz szkolna zorganizowała szkoły sobotnie, otworzyła księgarnie oraz wydawnictwa czasopism i podręczników szkolnych. W 1953 r. Zygmunt Szadkowski został dokooptowany do sekcji programowej Głównego Komitetu Organizacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej. Opatrzył przedmową trzecie wydanie książki dla młodzieży Mariana Pirożyńskiego „Kształcenie charakteru”, wydanej w Londynie w 1955 r.

  Komitet Obrony Imienia Polskiego, Instytut Zagadnień Krajowych, Fundusz Społeczny Żołnierza, Fundacja Domu Pisarza, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, Polskie Towarzystwo Niepodległościowe – we wszystkich tych organizacjach Zygmunt Szadkowski był aktywnym działaczem. 

  Był też członkiem Rady Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, powołane przez papieża Piusa XI w 1928 r., które działa w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

  Zygmunt Szadkowski przewodniczył w Wielkiej Brytanii Komitetowi Budowy Domu Jana Pawła II w Rzymie.

  Działał w Komitecie Opieki nad Cmentarzami Wojennymi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

  Pełnił funkcję powiernika Polish Aid Fundation Trust w Londynie. Była to fundacja wspierająca badania nad emigracją i Polonią oraz działalność wydawniczą. Istnieje do dziś. Zygmunt Szadkowski przez wiele lat współorganizował obchody rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.