≤ HOME

Biografia

ppłk., hm. Zygmunt Szadkowski

 • Rodzina

  Zygmunt Lechosław Szadkowski urodził się w Warszawie 5 stycznia 1912 r. Był pierworodnym synem Zygmunta i Marii z Kozłowskich. Został ochrzczony w kościele św. Barbary. Rodzina mieszkała wtedy przy ul. Emilii Plater.

  Ojciec, Zygmunt senior, syn Władysława i Moniki z Radziszewskich, pochodził z zamożnej, wielodzietnej rodziny. Był najmłodszym z pięciu braci, miał również siostrę. Wszyscy chłopcy ukończyli studia wyższe. Za przynależność do „Sokoła” i działalność niepodległościową Zygmunt senior był więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, gdzie nabawił się choroby płuc. Wypuszczony na wolność, dostał nakaz osiedlenia się w Guberni Mińskiej. W listopadzie 1914 r., po dwóch latach choroby, zmarł w Tołocznie, mając zaledwie 23 lata. Pozostawił żonę z dwójką dzieci. Brat Zygmunta był od niego młodszy o półtora roku.

  Po śmierci ojca rodzina żyła w wielkim ubóstwie. Matka pracowała  jako sanitariuszka, guwernantka, a nawet zarządzająca majątkiem. Mały Zygmunt dzielnie jej pomagał, wykonując w gospodarstwie różne prace. Podczas pasania świń opowiadał kolegom bajki po polsku, śpiewał im polskie piosenki. To biedne, ciężkie dzieciństwo sprawiło, że na zawsze pozostał człowiekiem skromnym, niewiele wymagającym od życia.

  Matka Zygmunta zmarła w Pruszkowie w 1966 r. Kilka lat później,
  w 1974 r., także w Pruszkowie, pochowano jego brata.

 • Przykład ojca

  Przykład ojca wycisnął głębokie piętno na charakterze Zygmunta. Sprawę niepodległości Polski uważał zawsze za najważniejszą. W wieku sześciu lat po raz pierwszy spotkał polskich żołnierzy. Było to po bitwie pod Berezą. Zdecydował wówczas, że zgłosi się do wojska. Oczywiście odstawiono go do domu. Kiedy opowiadał wszystko matce, starał się znaleźć przyczyny niepowodzenie. Uznał, iż nie przyjęto go do armii, bo zgłosił się z... własną pierzyną i poduszką.

  Ta pierzyna towarzyszyła mu przez całe życie. Wyruszył z nią na studia, pojechała z nim do Dyneburga, do pierwszej pracy w konsulacie. Potem jego żona miała ją we Francji podczas tułaczki z synem Andrzejkiem, nosiła ją w jednej z walizek podczas licznych przeprowadzek. Pierzyna pojechała również do Palestyny, aż wreszcie trafiła z całą rodziną do Londynu.

  W 1921 r. matka z synami osiadła w Pierszajach (powiat stołpecki), gdzie Zygmunt ukończył szkołę gminną. W 1919 r. wstąpił do harcerstwa, z którym związał się do końca życia (patrz rozdział „Harcerstwo”).

  Będąc już dorosłym człowiekiem, przed bitwą o Tobruk, Zygmunt pisał w liście do dwuletniego syna: „W Ziembinie (6 lat) byłem pod ogniem artylerii. Chodziłem na wojskowy cmentarz, nosiłem wieńce na groby poległych. Jędrusiu mój, pamiętaj, te ziemie (Kresy Wschodnie) są polskie, nie można o nich zapomnieć. Wiele krwi i potu poprzednich pokoleń zostało włożonych w pracę, aby te ziemie silnie związać z Polską”.

 • Edukacja

  W 1932 r. Zygmunt zdał maturę w elitarnym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1938 r. uzyskał dyplom, po czym na tej samej uczelni kontynuował naukę na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych.

  Do 1937 r. pełnił funkcję prezesa Związku Akademików Województwa Nowogródzkiego i Byłej Ziemi Mińskiej.

  9 czerwca 1936 r. wstąpił w związek małżeński z Wandą Malinowską. Ślub odbył się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Wilnie.

 • Dyplomata i emisariusz

  Pod koniec 1938 r. Zygmunt Szadkowski został przyjęty do służby dyplomatycznej i skierowany do pracy w Konsulacie w Dyneburgu na Łotwie, mieście z najliczniejszą kolonią polską.

  Po wybuchu II wojny światowej małżonkowie dotarli przez Szwecję i Wielką Brytanię do Paryża. Żona została tu z powodu zaawansowanej ciąży. 16 stycznia 1940 r. przyszedł na świat syn Andrzej Zygmunt. Pani Wanda pozostała z nim we Francji do końca wojny, przebywając w kolejnych ośrodkach internowania.

  Zygmunt został zaprzysiężony w Związku Walki Zbrojnej w listopadzie 1939 r.. Przysięgę złożył na ręce generała Sosnkowskiego, późniejszego Wodza Naczelnego, w obecności wojewody Michała Grażyńskiego, przewodniczącego ZHP.

  Jako Zygmunt Kozłowski rozpoczął pracę w charakterze emisariusza rządu polskiego w sprawach na kraj. Tu również zaczął zajmować się uchodźstwem harcerskim (patrz rozdział „Harcerstwo”).

  7 grudnia 1939 r. miała miejsce odprawa u Naczelnego Wodza, generała Władysława  Sikorskiego. Obecni byli generał Sosnkowski i minister spraw wewnętrznych. Zygmunt Szadkowski otrzymał ustne instrukcje i zlecenia dla wskazanych osób w Bazie w Bukareszcie. Udał się tam niezwłocznie – już następnego dnia opuścił Paryż. Na miejscu nawiązał kontakt z ambasadorem Rogerem Raczyńskim. Zorganizował dwie drogi przerzutowe Polaków: z Czerniowiec do Lwowa i na Bliski Wschód, za co po wojnie został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej.

  Tymczasem w Bukareszcie zrobiło się niebezpiecznie, władze rumuńskie przesłuchiwały kuriera. 15 maja 1940 r., po nieudanej próbie powrotu do Francji, Szadkowski podjął decyzję o wyjeździe do Bejrutu.

 • Żołnierska droga

  4 czerwca 1940 r., wraz z transportem polskich ochotników, Zygmunt Szadkowski zgłosił się do Stacji Zbornej w Bejrucie i dostał przydział do Samodzielnej Brygady Karpackiej, przeformowanej 12 stycznia 1941 r. w Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich (patrz rozdział „Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich”). Brał udział w obronie Tobruku i w walkach o Gazalę.

  Nie obyło się bez kontuzji. Carrier, którym jechał, trafił na minę. Rannego przewieziono do szpitala w Aleksandrii.

  Po rozformowaniu SBSK, już w stopniu podporucznika, Szadkowski został skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty. Po jej ukończeniu pozostał w niej jako instruktor oddziałów szturmowych. Za kampanię libijską i obronę Tobruku został odznaczony Krzyżem Walecznych, a razem z całą Brygadą – Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

  W grudniu 1943 r. ppor. Szadkowski, z rozkazu imiennego Naczelnego Wodza, generała Sosnkowskiego, zostaje kierownikiem Samodzielnego Referatu Harcerskiego na Wschodzie. Organizuje w Isfahanie kursy instruktorów harcerskich (patrz rozdział „Harcerstwo”).

  W 1945 r. generał Sosnkowski odkomenderowuje go do Palestyny, do dalszej pracy w harcerstwie. Podporucznik Szadkowski otrzymuje awans na porucznika.

 • Spotkanie z żoną i synem

  W 1945 r. ppłk Stanisław Sielecki poprosił Zygmunta Szadkowskiego o opiekę nad swoją przyszłą żoną Henryką, ciężko chorą na gruźlicę. Przyszła pani Sielecka udawała się do Egiptu na leczenie. Po przyjeździe na miejsce, z wdzięczności za troskę, pomogła swojemu opiekunowi zorganizować spotkanie z żoną. W połowie 1946 r. Wanda Szadkowska dotarła wraz z synem Andrzejem do Egiptu. Miała fałszywe papiery sanitariuszki, a jej 6,5-letni syn – dokumenty 11-letniego junaka.

  22 lutego 1947 r. Zygmunt Szadkowski zaciągnął się do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W tym samym roku, wraz z transportem żołnierzy i cywili, został wraz z rodziną ewakuowany na statku El Qantarado do Wielkiej Brytanii. Tam pozostał z żoną do końca życia.

 • Emigracja

  Po przybyciu do Wielkiej Brytanii rodzina otrzymała przydział do obozu w Fairford. Po trzech miesiącach Zygmunt przyjechał do Londynu, aby rozpocząć tam wieloletnią działalność niepodległościową.

  Odprawa wojskowa nie wystarczyła na kupno własnego domu. Szadkowscy wynajęli pokój u swoich przyjaciół, państwa Sieleckich.

  Następnym ich adresem był dom, kupiony wspólnie z druhem Kazimierzem Sabbatem, późniejszym prezydentem RP na Uchodźstwie, jego żoną oraz druhem Zdzisławem Łopuchem, przyjaciółmi z harcerstwa. Było to w dzielnicy Londynu Fulham. Po kilku latach Szadkowscy spłacili współwłaścicieli i zostali w domu sami.

  Po przyjeździe do Londynu nie było łatwo o pracę. Słaba znajomość angielskiego oraz cofnięcie przez rząd brytyjski uznania władz polskich w Londynie uniemożliwiły Zygmuntowi powrót do służby dyplomatycznej. Pracował więc kolejno jako piekarz, w fabryce folii metalowej, jako pomocnik krawca oraz w fabryce wyrobów plastikowych.

  Wkrótce, za zgodą żony, poświęcił się pracy społecznej i politycznej. Ciężar utrzymania rodziny spadł na barki pani Wandy. Dzielna kobieta szyła kołdry i poszwy w prężnie rozwijającej się firmie Kazimierza Sabbata. Oprócz tego wynajmowali pokoje w swoim domu. W jednym z nich zamieszkał Jan Karnicki, ułan Pułku Ułanów Krechowieckich, dwukrotny kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari w I i II wojnie światowej.

  12 grudnia 1949 r. przyszła na świat córka Teresa.

   

 • Polityka i praca społeczna

  Bardzo ważną cechą charakteru Zygmunta Szadkowskiego, podkreślaną przez wszystkich, była umiejętność znajdowania kompromisów i rozwiązań zadowalających wszystkie strony konfliktu. Posiadał niezwykłe zdolności negocjatorskie. Dlatego był tak ważną osobą w życiu politycznym emigracji. Jedyną rzeczą, w której nigdy nie uznawał kompromisów, była sprawa wolności i niepodległości Polski.

  Od 1943 r. działał w Samopomocy Żołnierskiej, z czasem przemianowanej na Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (patrz rozdział „Stowarzyszenie Polskich Kombatantów”).

  Współpracował ściśle z generałem Władysławem Andersem.

  W 1949 r. wszedł do Rady Narodowej RP (patrz rozdział „Rada Narodowa RP”) oraz Głównej Komisji Skarbu Narodowego (patrz rozdział „Skarb Narodowy”).

  Razem ze Stefanem Soboniewskim i Kazimierzem Sabbatem w czerwcu 1949 r. założył Niezależną Grupę Społeczną, mającą w Radzie Narodowej własny Klub.

  Po rozwiązaniu w 1948 r. ZHP na Wschodzie Naczelna Rada Harcerska, widząc konieczność wychowania dzieci i młodzieży w duchu polskości i poszanowania zasad moralnych, uznała za niezbędne prowadzenie dalszej działalności harcerskiej. Szadkowski działał czynnie w ZHP do 1967 r. (patrz rozdział „Harcerstwo”).

 • Pomnik Katyński

  17 marca 1950 r. Zygmunt Szadkowski uczestniczył w Londynie w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Zbrodni Katyńskiej. Następnie wszedł w skład Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego. Efektem prac tego komitetu, ale też ogromnego zaangażowania osobistego Zygmunta Szadkowskiego, było odsłonięcie 18 września 1976 r. Pomnika Katyńskiego na cmentarzu Gunnersbury. Podczas tej uroczystości był mistrzem ceremonii (patrz rozdział „Stowarzyszenie Polskich Kombatantów”).

  W 1953 r. dokooptowano go do sekcji programowej Głównego Komitetu Organizacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej.

 • Scalić emigrację

  Był jednym z sygnatariuszy Aktu Zjednoczenia Emigracji – dokumentu, który powstał 14 marca 1954 r. – i wszedł do powołanej cztery dni później ośmioosobowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw i Ugrupowań.

  Zasiadał w opozycyjnej wobec prezydenta Augusta Zaleskiego Radzie Jedności Narodowej.

  W maju 1956 r. został członkiem Zarządu Głównego Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz przewodniczącym komisji przygotowującej ordynację wyborczą i podział na okręgi.

  Wygłosił referat na Konferencji Wolnej Kultury Polskiej, która odbywała się w Londynie 22–23 czerwca 1957 r.

  Dążąc do utworzenia wspólnego komitetu polskich organizacji kombatanckich, reprezentującego polskie interesy wobec władz brytyjskich, przyczynił się do powstania w 1969 r. Rady Organizacji Kombatanckich Polskich Sił Zbrojnych.

  Był współzałożycielem i współtwórcą Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), otwartego 23 lipca 1964 r., a niecałe trzy miesiące później, 6 października, wszedł do Rady POSK.

  Jako członek Komitetu Honorowego brał udział w Światowym Zjeździe Polski Walczącej, który odbył się w dniach 9–12 maja 1966 r. w Londynie.

  Był autorem pierwszej uchwały, apelu do emigracji o zjednoczenie. Po podpisaniu Aktu Scalenia Emigracji w 1972 r. został członkiem Komisji Porozumiewawczej. W sierpniu 1972 r. nowy prezydent RP na uchodźstwie Stanisław Ostrowski powołał go do osiemnastoosobowej Komisji Tymczasowej Okresu Przejściowego.

  Po rozwiązaniu Rady Jedności Narodowej został wybrany do nowo powołanej Rady Narodowej RP.

  W grudniu 1973 r. był jednym z inicjatorów rozłamu w Niezależnej Grupie Społecznej i powołania w Radzie Narodowej RP nowego Klubu Kombatancko-Społecznego, którego został przewodniczącym.

  W latach 1974–1976 był ministrem spraw społecznych w rządzie Alfreda Urbańskiego. W rządzie Kazimierza Sabbata w 1976 r. objął tekę Skarbu i tekę Spraw Społecznych.

 • Drugi człowiek w państwie po Prezydencie

  17 czerwca 1978 r. Zygmunt Szadkowski objął funkcję przewodniczącego Rady Narodowej RP. Pełnił ją trzy kolejne kadencje, to jest 14 lat, przez okres urzędowania czterech kolejnych prezydentów. Był ostatnim przewodniczącym Rady Narodowej RP, aż do jej rozwiązania w grudniu 1991 r. (patrz rozdział „Rada Narodowa RP”).

  W maju 1979 r. współorganizował pielgrzymkę polskich kombatantów do Watykanu, którą uznano za wyraz jedności środowisk kombatanckich na uchodźstwie.

  We wrześniu 1979 r. uczestniczył w Światowym Zjeździe Jedności z Walczącym Krajem.

  W latach 1979–1991 należał do Funduszu Pomocy Krajowi.

  Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcji pomocy dla kraju.

  W latach osiemdziesiątych należał do komitetu wydawniczego londyńskiego „Orła Białego”, gdzie opublikował „Dokumenty, które krzyczą”.

  W latach 1982–1983 był prezesem Związku Polskich Klubów Sportowych w Wielkiej Brytanii, a w latach następnych – członkiem jego zarządu.

  Jego teksty drukowane były w paryskiej „Kulturze”. Z ramienia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Związku Harcerstwa Polskiego współpracował z Radiem Wolna Europa.

  Był członkiem Komitetu Obrony Imienia Polskiego oraz Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej.

  10 listopada 1990 r. został awansowany do stopnia podpułkownika.

 • Przekazanie insygniów władzy prezydenckiej do kraju

  Po latach walki o niepodległość wreszcie przewodniczył powołanej 3 grudnia 1990 r. delegacji, która przyjechała do Polski, aby przygotować przekazanie insygniów władzy prezydenckiej przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na ręce nowo wybranego prezydenta Lecha Wałęsy. Była to jego pierwsza wizyta w kraju od 1939 r. 22 grudnia 1990 r. uczestniczył w uroczystościach przekazania insygniów w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Po powrocie do Londynu opisał te wydarzenia w artykule „Wrażenia z pobytu w Warszawie („Rzeczpospolita Polska” 1990/1 nr 12/1, przedrukowane w „Zakończenie działalności władz RP na Uchodźstwie 1990”, Londyn, 1995 r.), a 9 marca 1991 r. na posiedzeniu Rady Narodowej RP przedstawił stosowne sprawozdanie.

  Emocje związane z przyjazdem do Polski oraz trudne negocjacje były przyczyną wylewu krwi do mózgu.

 • Zawsze obywatel Polski

  Zarówno Zygmunt Szadkowski, jak i jego żona nie przyjęli brytyjskiego obywatelstwa. Posługiwali się paszportem bezpaństwowca (traveldocument). Można było nań podróżować do wszystkich krajów świata z wyjątkiem Polski. Dopiero 7 listopada 1991 r. Szadkowski otrzymał polski paszport z rąk ówczesnego premiera, Jana Krzysztofa Bieleckiego. Po grudniu 1990 r. przyjeżdżał do kraju wielokrotnie.

  Od 1992 r. miał też swój adres w Polsce, w domu syna Andrzeja i jego żony Małgorzaty.

  We wrześniu 1993 r. wziął udział w swoich pierwszych powojennych wyborach do Sejmu i Senatu. Głosował w gminie Lesznowola.

  Pierwsze święta w Polsce spędził z żoną i rodziną syna dopiero w 1994 r. Była to Wielkanoc i Boże Narodzenie tegoż roku.

  Od 1992 r. był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

  Zmarł po wielomiesięcznej, ciężkiej chorobie 5 września 1995 r. w Londynie. Zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany w Polsce.

  Żona przeżyła go tylko o kilka lat. Zmarła w Londynie 5 listopada 1999 r.

  10 listopada 2012 r., za zgodą Kazimierza Kardynała Nycza, prochy Zygmunta Lechosława Szadkowskiego i jego żony zostaną przeniesione do Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, do Panteonu Wielkich Polaków.